Vaseholder
Vaseholder: Kombinert vaseholder, løfte-håndtak og lykte-holder
Stort løftehåndtak
Stort løftehåndtak: Når du skal løfte mange kasser etter hverandre
Små løftehåndtak
Små løftehåndtak: Hjelp til enkeltvis løfting
Ejector
Ejektor: Bruker ca 30 sek på å rengjøre vannkassen og fylle på nytt vann
Vannrør
Vannrør: for å tippe opp plantekassen og fylle vann - uten å måtte bøye seg